Tilbakemeldinger fra kursdeltakere

  • 1. Hvordan vil du beskrive din datakompetanse?

   Chart Loading
  • 2. Ranger følgende :

   Chart Loading
  • 3. Hvordan syns du læringseffekten var sammenlignet med tradisjonell klasseromsundervisning?

   Chart Loading
  • 4. Vil du anbefale våre kurs til en kollega?

   Chart Loading
  • 5. Hadde det vært ønskelig med mer veiledning i forbindelse med kurset?

   Chart Loading
This is a report for "E-læring - tilbakemelding generell" (Survey #3952539)