E-læring for leger - brukertilbakemeldinger

  • Hvilket kurs tok du?

   Chart Loading
  • Hvordan vil du beskrive din datakompetanse?

   Chart Loading
  • Ranger følgende :

   Chart Loading
  • Hvordan syns du læringseffekten var sammenlignet med tradisjonell klasseromsundervisning?

   Chart Loading
  • Ønsker du å ta flere e-læringskurs fra oss?

   Chart Loading
  • Ville du anbefalt våre kurs til en kollega?

   Chart Loading
  • Og helt til sist, har du tatt flere e-læringskurs fra NHI?

   Chart Loading
This is a report for "E-læring - tilbakemelding generell" (Survey #3952539)