Skip survey header

Fedme – minikurs for fastleger

Velkommen til mini-kurs om fedmebehandling!

Kurset tar i underkant av 20 minutter å gjennomføre. Vi skal gå gjennom disse temaene: 

• Grunnleggende fakta om fedme
• Ulike behandlingsmuligheter og indikasjoner
• Kasuistikker (pasienthistorier)


Kurset er utviklet av legemiddelfirmaet Navamedic ASA, med hensikt å øke kunnskapen om sykdommen fedme (Obesitas).
Fastlege Eirik Øksenvåg har gjennomlest kurset og kontrollert at innholdet er relevant for fastleger. 

Lykke til!

NO-MYSI-2104-023