Skip survey header

Spørreundersøkelse - leger

Velkommen til en kort spørreundersøkelse fra NEL!

Takk for at du tar deg tid til å svare på noen få spørsmål fra NHI og NEL-redaksjonen.
Det tar 2-3 minutter å svare på spørsmålene.

Målet vårt med denne undersøkelsen er å få vite litt mer om hvilke tema NEL-brukerne mener vi kan vurdere å utvikle kurs om.
Svarene vi får fra dere NEL-brukere er verdifulle i denne prosessen!

Vi bruker svarene som en del av planleggingen av videre kursutvikling.

NB! ALLE SVAR ER ANONYME.

Vennlig hilsen oss i NEL-redaksjonen